Hybridityö haastaa talotekniikan

Kiinteistöjen käytössä tapahtuvat muutokset ja monimutkaistuva tekniikka haastavat toimisto- ja liikekiinteistöjen kehittämisen. Arvo Startti -selvitys auttaa kohti kiinteistön parempaa hallintaa.

Hybridi- ja etätyö ovat rantautuneet rytinällä Suomeen. Samalla yleistyvät globaalit videoneuvottelut muuttavat toimistotyöaikoja. Cervius Groupin toimitusjohtaja Hannu Kimiläisen mukaan työarjessa tapahtuneet muutokset näkyvät selvästi toimistokiinteistöjen käytössä.  

Jesse Jokinen, Hannu Kimiläinen ja Ville-Matti Niiranen
Esimerkiksi lisääntyvä etätyö muokkaa kiinteistöjen ylläpidon tarvetta, tietävät Cervius Groupin yksikönpäällikkö Jesse Jokinen, toimitusjohtaja Hannu Kimiläinen ja asiakkuusjohtaja Ville-Matti Niiranen.

– Kiinteistöjen käyttöasteet ja käyttöajat vaihtelevat aiempaa enemmän, mutta usein kiinteistön käyttöolosuhteita ja tekniikkaa hallitaan edelleen perinteiseen tapaan aikaohjauksella. Tästä kärsivät paitsi tilojen käyttöolosuhteet myös koko kiinteistön energiatehokkuus, Kimiläinen kertoo. 

Toimitiloja pitää pystyä myös muuttamaan käyttöasteesta kertovan tiedon perusteella, ja tilat pitää mitoittaa oikein. 

– Me huolehdimme olosuhteista ja tekniikan toimivuudesta, mutta pystymme myös antamaan kiinteistönomistajalle toimitilojen muutoksiin liittyvää dataa ja näkemystä.

Automaatio avainasemassa 

Kiinteistön miellyttävien ja terveellisten käyttöolosuhteiden varmistaminen ja energiatehokkuuden optimointi edellyttävät kiinteistötekniikan uudistamista sekä säätöjen automatisointia. Järjestelmien ohjaukseen tarvittavaa tietoa saadaan kerättyä muun muassa läsnäolotunnistimilla ja hiilidioksiditason mittauksella.  

– Omat haasteensa kiinteistöjen ylläpitoon tuovat tekniikan lisääntyminen ja monimutkaistuminen. Järjestelmien huolto ja ylläpito vaativat usein erikoisosaamista, jota kiinteistönhoitajalla ei välttämättä ole.  

Kiinteistön tarpeisiin tarkasti suunnitellut järjestelmät eivät tuo kaivattuja hyötyjä, jos niitä käytetään väärin. Pahimmillaan osaamattomuus voi johtaa siihen, että automaatio-ohjauksen sijaan aletaan käyttää käsiohjausta. Järjestelmän lähettämät hälytykset saatetaan myös kuitata ymmärtämättä kunnolla, mistä ongelmasta oikeastaan on kyse.  

– Kiinteistöhuollon tueksi tarvitaan osaavia järjestelmäasiantuntijoita, jotka voivat tänä päivänä ohjata järjestelmiä myös etäyhteydellä, Kimiläinen toteaa. 

Arvo Startti avaa lähtötilanteen

Arvo Startti -selvityksissä hyödynnetään Cerviuksen todella monipuolista talotekniikan osaamista, lupaavat Niiranen, Jokinen ja Kimiläinen.

Kiinteistöjärjestelmien uudistamisprojektiin kannattaa lähteä nykytilanteen selvittämisen kautta. Kimiläinen suosittelee työkaluksi Cerviuksen tekemää Arvo Startti -selvitystä.

Arvo Startti on selvitys, joka antaa kokonaiskuvan esimerkiksi kiinteistön LVIS-järjestelmistä, käyttöolosuhteista tai energiatehokkuudesta. Asiakas saa selvityksestä kirjallisen raportin, josta selviävät muun muassa toimenpidesuositukset, investointiehdotukset sekä mahdolliset energiansäästölaskelmat takaisinmaksuaikoineen.  

– Räätälöimme selvityksen aina asiakasyrityksen tarpeisiin. Monesti selvitys teetetään järjestelmävian tai käyttöolosuhteissa havaitun ongelman, kuten vetoisuuden tai huonon sisäilman vuoksi. Voi myös olla, että kiinteistöä lämmitetään ja jäähdytetään samaan aikaan. Tällöin käyttöolosuhteet eivät parane, mutta energiaa kuluu hukkaan.  

Arvo Startin jälkeen kiinteistönomistajan ja Cerviuksen yhteistyö jatkuu usein kiinteistön PTS:n laatimisen, järjestelmäuudistusten, energiatehokkuushankkeiden ja edelleen kiinteistötekniikan ylläpidon merkeissä.  

– Pyrimme ennakointiin, jotta asiakas voisi toteuttaa muutokset rauhassa ja suunnitelmallisesti. On tärkeää, että modernisoinnissa huomioidaan kiinteistön käyttömukavuus, investointi- ja käyttökustannukset sekä energiatehokkuus ja ympäristöarvot.

 

Arvo Startti – kiinteistötekninen selvitysLue lisää Arvo Startti -selvityksestä ja jätä yhteydenottopyyntö helposti lomakkeella!

 

Cervius on kiinteistönomistajan kumppani kiinteistön olosuhteiden ja energiatehokkuuden kehittämisessä, kiinteistön käytön ohjaamisessa, automaation ylläpidossa sekä lämmitys-, jäähdytys-, ilmanvaihto-, automaatio-, sähköistys- ja valaistusjärjestelmiin liittyvissä käytännön töissä.

Teksti on julkaistu Helsingin Sanomien Kiinteistö 4/2022 -lehdessä 26.4.2022. Teksti: Tuomas I. Lehtonen, kuvat: Riku Kylä.