Tamperelaisen TAKKin ja Cerviuksen yhteistyö perustuu luottamukseen

Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen TAKKin kiinteistöjen huolellisella ylläpidolla varmistetaan, että olosuhteet palvelevat tilojen käyttäjiä ja kiinteistöt kestävät aikaa. Luotettava kumppani kiinteistöteknisissä töissä säästää kiinteistöpäällikön aikaa ja helpottaa arkea. 

TAKK logoTAKK toimii kahdella kampuksella, joissa opiskelijoita on vuosittain yhteensä yli 11 000 ja henkilökuntaa on noin 250. Molempien kampusten käyttäjät ovat aikuiskoulutuskeskuksen opiskelijoita ja opetushenkilökuntaa. Kiinteistöillä on jo ikää, esimerkiksi Nirvan kampus on vuodelta 1974. 

– Talotekniset työt liittyvät meillä tällä hetkellä huoltoon, kunnossapitoon ja järjestelmien parantamiseen. Esimerkiksi Nirvan kampuksella talotekniikka on uusittu jo aikaisemmin, ja nyt parannellaan järjestelmän toimintaa, kertoo kiinteistöpäällikkö Raimo Keskinen TAKKista. 

Opiskelijamäärät kasvavat tulevaisuudessa, mistä aiheutuu ilmanvaihdon muutostarpeita. 

– On näkyvissä selkeä trendi, että opiskelijoita tulee lisää ja ryhmäkoot kasvavat, ja näin tilankäyttö tehostuu. Tilojen puolesta se meillä onnistuu, mutta kun tulee lisää opiskelijoita samaan tilaan, ilmanvaihdon määrää täytyy lisätä.

Työt hoituvat, kuten on sovittu

Cervius on huolehtinut TAKKin kumppanina muun muassa ilmanvaihtoon liittyvistä muutostöistä sekä vikakorjauksista, joihin on reagoitava nopeasti. Cervius vastaa alihankkijana lvi-töistä myös tilamuutoshankkeessa, joka tehdään sähköalan opiskelijoiden tiloihin. 

Hyvä yhteistyö ja kumppanuus vaatii ensisijaisesti luottamusta. 

– Itse kullakin työ on hajanaista ja moninaista, ja arki on kiireistä. Pidän ensiarvoisen tärkeänä, että kun on sovittu, että jotakin tehdään, kumppanin pitää se hoitaa. On tärkeää, että ei tarvitse jälkikäteen palata sovittuihin töihin ja katsoa perään, vaan työt hoituvat sovitusti, Keskinen sanoo. 

Keskisen mukaan hyvään yhteistyöhön päästään, kun kumppanit tuntevat ja tiedostavat toistensa toimintatavat ja odotukset. 

– Cerviuksen kanssa työt menevät aina siten kuin on puhuttu ja sovittu. Siitä tulee ilman muuta meille lisäarvoa, että olemme tuttuja ja yhteistyö on sujuvaa. Lämpimästi voin suositella Cerviusta kumppaniksi kiinteistötekniikan töissä. 

 

Etsitkö monipuolista kumppania, jolta saat yhdestä numerosta kaikki talotekniset palvelut Pirkanmaan alueella? 

Petri Rantapaju

Ota yhteyttä!

Petri Rantapaju
050 513 7988
petri.rantapaju@cervius.fi

 

Jutun kuvasta kiitos: Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK