Huoltopalvelut

Cervius on kiinteistöteknisiä sekä korjaus- ja
muutosrakentamista tarjoava yritys

Varmista kiinteistötekniikan toimintavarmuus

Cervius auttaa huoltojen toteutuksessa ja huolto-ohjelmien suunnittelussa. Toimiva huoltosuunnitelma auttaa huoltoaikojen lyhentämisessä ja toimintavarmuuden parantamisessa. Oikein toteutettu kunnossapito huolehtii tekniikan toiminnasta katkoitta ja vähentää yllätyksellisiä vikakorjauksia sekä niistä johtuvia kuluja.